Ошибка! Нет данных.
08 июля 2020 / Wednesday / Неделя нечетная
Time tableРасписание
  
    New Tab     

2019 – SZÖVEG – KÉP – OLVASÁS – MEGÉRTÉS. Illusztráció-motiváció kötelező olvasmányokhoz – Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. In: Kroó, Katalin (szerk.) The book phenomenon in cultural space: A könyvjelenség a kulturális térben. Tartu, Észtország, Budapest: Eötvös Loránd University: International Semiotics MA and «Russian Literature and Literary Studies» Doctoral Programme, University of Tartu: Transmedia Research Group, 120–135.

2019 – Text - Image - Reading - Comprehension: Motivation through Ilustration for Reading Obligatory Literature in School Education - Dostoevsky's Crime and Punishment. In: Kroó, Katalin (szerk.) The book phenomenon in cultural space: A könyvjelenség a kulturális térben. Tartu, Észtország, Budapest: Eötvös Loránd University: International Semiotics MA and «Russian Literature and Literary Studies» Doctoral Programme, University of Tartu: Transmedia Research Group, 135–138.

2018 – Категория вечности Достоевского в монгольском переводе романа «Преступление и наказание». In: Кроо К. (отв. ред) Голоса русских филологов из Будапешта. Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша. Будапешт, 20–30.

2018 – Állatok a bőrön. Állatszimbólumok jelentése a tetoválásban. In: Állati jelek, képek és terek. Szerk.: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 199–209.

2017 – Особенности передачи концепта бог в монгольском переводе романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. In: Gyöngyösi M. (отв. ред.) Ad vitam aeternam. Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. (Olvasatok 6.) Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program, 313–319.

2017 – «Вдруг» Достоевского в монгольском переводе романа «Братья Карамазовы». In: Lukács I. (ред.) Nexus Linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. (Opera Slavica Budapestinensia. Symposiae Slavicae.) Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, 335–342.

2015 – A befejezetlenség kategóriája Dosztojevszkijnél. In: Jazyk a umenie II. Zborník z 2. Ročníka Medzinárodnej konferencie doktorandov / Nyelv és művészet II. A 2. Nemzetközi Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Mgr. Tóth Katalin, Nyitra. O. 169–180.

2012 – Dosztojevszkij Odúlakójának értelmezéséhez. In: In Honorem István 70: Fiatal kutatók köszöntőtanulmányai, szerk. Kocsis Géza. Bp., Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok, ELTE Doktori Program, 93–111.

2010 – Dosztojevszkij Odúlakója mint kamasz. A «Feljegyzések az egérlyukból» c. elbeszélés értelmezéséhez. In: Adsumus VIII. Tanulmányok a X. Eötvös Konferencia előadásaiból. Budapest, 158–173.

2009 – Репрезентация концепта «дитя» в романе Достоевского «Братья Карамазовы». In: In honour of Peeter Torop 60. A Collection of Papers from Young Scholars. Budapest; Tartu, 2010, 137–150.

2009 – Kонцепт дитя в романе Достоевского «Братья Карамазовы». In: Вестник № 23. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, Будапешт: РКЦ, 119–124.

2009 – Петербург Достоевского как текстопорождающий локус. In: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity. Prága, 335–343.

Список публикаций

Список публикаций

Количество записей: 0